INFORMÁCIÓK BEISKOLÁZÁSRÓL

Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

 

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig

 

2019. április 12. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig

 

A 2019/2020. tanévre történő beiratkozás során első alkalommal lehetőség nyílik elektronikus úton, előzetesen benyújtani a jelentkezést, melynek eredményeképpen jelentősen csökken az ügyintézés ideje. Az előzetes regisztrációtól függetlenül a beiratkozás napján a megjelenés kötelező, ekkor történik meg a hivatalos okmányon lévő adatok ellenőrzése, és a kötelező dokumentumok benyújtása.

 

 

Online regisztrációs felület: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

 

 

A beiratkozás napján az általános iskolában bemutatandó dokumentumok:

-         A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.

-         A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

-         Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

·           óvodai szakvélemény;

·           járási szakértői bizottság szakértői véleménye;

·           sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

-         Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről. Előzetesen kinyomtatható és kitölthető. (2. számú melléklet)

-         Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – „A szülői felügyelet gyakorlása” – előírásai az irányadók. Előzetesen kinyomtatható és kitölthető. (3. számú melléklet)

-         Szülői hozzájárulási nyilatkozat fénykép, videófelvétel és hanganyag készítéséhez. (Letölthető ITT.)

Nyilatkozat hit- és erkölcstan/etika választásról. (Letölthető ITT).

Diákigazolvány kiállításához az okmányirodában kiállított NEK adatlap leadása szükséges.