Első osztályosok beiratkozása a 2024/2025. tanévre

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 

Tájékoztatom, hogy a 2024/2025. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését. A személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de az előzetes elektronikus adatszolgáltatás által jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés mindenki számára.

2024. március 27-től nyílik meg az informatikai felület a szülők részére, mely lehetővé teszi, hogy gyermeke adatait előzetesen, elektronikus formában megküldje annak az általános iskolának, ahová be kívánja íratni gyermekét.

A felület a következő linken érhető el: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap Segítség a regisztrációhoz:     tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

 (Tata város iskoláinak felvételi körzeteiről a mellékletben található dokumentumból tájékozódhat. )

 

A beiratás személyesen az alábbi időpontokban lehetséges:

 

2024. április 18. (csütörtök) 8-18 óra között és

2024. április 19. (péntek) 8-16 óra között

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

·         a gyermek nevére kiállított személyi igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat

·         a gyermek lakcímkártyája

·         a gyermek TAJ kártyája

·         a törvényes képviselő személyi igazolványa és lakcímkártyája

·         az óvoda OM azonosítója és a gyermek 11 jegyű oktatási azonosítójával

 

A gyermek lakcímkártyája alapján az iskola ellenőrzi, hogy a lakcímnyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként feltüntetett ingatlan az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.

 

Az alábbi dokumentumok kitöltése is szükséges a helyszínen, de ezek előzetesen is kinyomtathatók honlapunkról:

·         nyilatkozat etika/hit- és erkölcstan tantárgy választásáról (amennyiben hittant választanak, szükséges a felekezet megjelölése)

·         nyilatkozat szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

Amennyiben rendelkezik a gyermek szakértői bizottság által kiállított szakvéleménnyel és/vagy logopédiai gondozásról szóló dokumentummal, kérjük, hogy a beiratkozáskor ezt is mutassák be.

A tanév rendjében meghatározott beiratkozási napok után, 2024. április 22-én a kötelező felvételt biztosító, körzetes általános iskolába jelentkező körzetes gyermekek és a körzettel nem rendelkező általános iskolai (tagozatos) osztályokba az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők felvételre kerülnek.

Nem körzetes tanulók felvételére kizárólag azután kerülhet sor, miután a tankerületi központ az indítható osztályok számára vonatkozó döntését az intézménynek megküldte. A körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében az intézményvezető legkésőbb 2024. április 26-ig a tankerületi központ által meghatározott osztályszámok figyelembevételével dönt a felvételről, és erről a 20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet 83. Š-a értelmében írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, törvényes képviselőt, valamint az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét. 

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. (2) bekezdése és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. (5), illetve 37. (2) bekezdése értelmében.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében, illetve az általános iskolától is kérhet segítséget. Természetesen iskolánk fenntartója, a Tatabányai Tankerületi Központ (tel: 06/34-795-272; email cím: tatabanya@kk.gov.hu) is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.


 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok listája 

 

  • NEK adatlap diákigazolványhoz (okmányirodában állítják ki)
  • gyermek személyi igazolványa vagy születési anyakönyvi kivonata
  • szülők és a gyermek lakcímkártyája
  • gyermek TAJ kártya
  • óvodai szakvélemény, amely tartalmazza a gyermek 11 jegyű oktatási azonosítóját
  • szakértői bizottság szakvéleménye, logopédiai gondozásról dokumentum (amennyiben vannak)